Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie firmy osoby ze znacznym stopniem

05.11.2015
Autor: Joanna

Witam, od 2011 r. mam przyznany znaczny stopień niepełnosprawności. Jestem lekarzem dentystą i prowadzę działalność gospodarczą - gabinet stomatologiczny. Dowiedziałam się od koleżanki lekarki z innego województwa, że z identyczną historią zdrowotną dostaje miesięcznie 653 zł dofinansowania dla swojej firmy. Jak ja mam to załatwić?

Szanowna Pani,

Rynek pracy posiada kilka narzędzi, z których mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w zakresie działalności gospodarczej. Istotnymi pytaniami są:

  • Czy rozpoczynamy dopiero działalność gospodarczą i chcemy pozyskać dotacje na ten cel?
  • Czy zatrudniliśmy właśnie osobę z niepełnosprawnością i chcielibyśmy pozyskać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenie pracownika?
  • A może już prowadzimy własną działalność gospodarczą i chcielibyśmy uzyskać refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących już działalność gospodarcza?

Zakładam, że ostatnie pytanie jest właściwe dla Pani obecnej sytuacji.

Jednak czy będzie to możliwe i czy nie będzie przeciwwskazań do otrzymania refundacji analizuje i ocenia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wszelkie informacje nt. refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących firmę osób z niepełnosprawnością, procedury, grupę docelową, wysokość refundacji oraz możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania refundacji znajdzie Pani na stronie internetowej PFRON.

Polecam też kontakt z oddziałem PFRON w Opolu:

PFRON
ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole,
e-mail: opole@pfron.org.pl
tel.: 77 88 72 000


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z póź.zm.) - art. 25a ust. od 1 do 4.
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. – w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas