Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc przy wsiadaniu do samolotu i wysiadaniu z niego

21.09.2015
Autor: S

W artykule „Zaproszenie na pokład” w „Integracji” nr 4/2013 r. przeczytałam o przusługujących prawach do pomocy ON, ale tylko na wózkach. Poruszam sie o kuli, mam duży problem z bagażem, korzystam tylko z podręcznego (wymiarowa mała walizka). Co najmniej raz w roku latam do Anglii i nie wiem, czy moge zwrócić się o pomoc - wniesienie i wyniesienie walizki do/z samolotu na takich samych zasadach, jak opisane w w/w artykule?

Szanowna Pani,

Jeżeli ze względu na posiadaną niepełnosprawność będzie konieczna pomoc na jakimkolwiek etapie podróży transportu lotniczego, należy wcześniej zgłosić potrzebę asysty. W Pani sytuacji będzie to jak najbardziej uzasadnione.

Proszę pamiętać, że bardzo istotne jest, aby powiadomić przewoźnika lotniczego lub jego przedstawiciela z odpowiednim wyprzedzeniem o potrzebnej pomocy wynikającej z niepełnosprawności. Choć umocnienia praw pasażerów, pomocy, asysty, zostały ustandaryzowane, na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, to jednak istnieją czasem rozbieżności w interpretacji przepisów. Dlatego warto w tym celu przejrzeć strony internetowe przewoźników oraz portów lotniczych, z których będzie Pani korzystać, jakie zostały przyjęte standardy obsługi. Jeżeli ma Pani wątpliwości co do rodzaju pomocy, na jaką może Pani liczyć podczas podróży, warto skontaktować się z pracownikiem/ konsultantem/ agentem handlingowym Airport Services konkretnych linii lotniczych.

Na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany „Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych”.

Można tam przeczytać o standaryzacji usług względem pasażerów z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących drogą lotniczą. Powyższe prawa i ich zastosowanie zostały również zawarte w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 204, 26.7.2006), zał. nr 1 - Pomoc pozostająca w zakresie odpowiedzialności organów zarządzających portami lotniczymi.

Należy pamiętać, że każda osoba z niepełnosprawnością jest przede wszystkim indywidualnym klientem, dlatego też kierowana pomoc ze strony portu lotniczego powinna być zindywidualizowana względem pasażera. Innego rodzaju pomocy będzie oczekiwać pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim, innego osoba niewidoma, a jeszcze innego osoba, która porusza się o kuli.

Na pewno jednak na terenie Unii Europejskiej osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby niepełnosprawne są uprawnione do otrzymania bezpłatnej pomocy określonej w rozporządzeniu: w porcie lotniczym (przy odlocie, przylocie i podczas przemieszczania się tranzytem) oraz na pokładach samolotów.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas