Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop okolicznościowy - czy się należy?

21.10.2015
Autor: MARZENA

Mam problem z odebraniem urlopu za zgon teścia. Kadrowa poinformowała mnie, że gdybym przyszła w piątek w dniu pogrzebu (teść zmarł w środę o 13, a o 11.30 w piątek był już pogrzeb, pogrzeb był w miejscowości 50 km oddalonej od mojej, nie posiadam auta), a byłam na wypoczynkowym. Ja niestety poszłam w poniedziałek - w takim razie mi nie przysługuje. Czy tak jest? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

W opisanym przez Panią przypadku mowa jest o formie urlopu okolicznościowego. Pracodawca, na podstawie określonego prawa, jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni lub 1 dzień w określonych przypadkach:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

By móc z tego prawa skorzystać, należy pamiętać o złożeniu wniosku zawierającego powód udzielenia urlopu oraz termin wykorzystania dnia wolnego od wykonywania pracy. Czasami pracodawca uzależnia przyznanie urlopu od dostarczenia przez pracownika w późniejszym terminie odpowiedniego dokumentu, np. aktu zgonu. Termin wykorzystania urlopu nie musi pokrywać się z dniem nastąpienia wydarzenia, uprawniającego do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Konieczne jednak jest, aby pozostawał w bezpośrednim związku z tym wydarzeniem, czyli np. wolne może przypadać na dzień pogrzebu.

Urlop okolicznościowy jest niezależny od urlopu wypoczynkowego i nie można zmusić pracownika do naprzemiennego przejścia z jednego na drugi, jednak sytuacja ta zależy przede wszystkim od tego, czy złożono wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego oraz czy pracodawca został poinformowany o okolicznościach uprawniających go skorzystania z tego rodzaju urlopu.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas