Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie będą efekty zmiany w orzeczeniu?

10.09.2015
Autor: Rafał

Witam, do 31.07.2015 miałem orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (04-O). Dziś odebrałem orzeczenie powiatowego zespołu, w którym zostałem zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności, jednak we wskazaniach pojawiły się zmiany. Wskazania dotyczące: "odpowiedniego zatrudnienia" uległo zmianie z "Tak - stanowisko przystosowane, zakład pracy chronionej" na "nie". Druga zmiana dotyczy "szkolenia, w tym specjalistycznego", gdzie z "tak" zmieniono na "nie". W związku z powyższym mam pytanie, jak to wpłynie na moją sytuację w przypadku zatrudnienia lub rozpoczynania własnej działalności. Np. gdyby mój potencjalny pracodawca chciał otrzymać środki na dostosowanie stanowiska do moich potrzeb (przykładowo monitor, klawiatura czy oprogramowanie) lub gdybym ja chciał na ten cel otrzymać wsparcie finansowe. Zapewne stopień jest najistotniejszy, ale czy zmiana w tych punkach niesie za sobą jakieś zmiany dla mnie? Wolę mieć świadomość przed uprawomocnieniem. Rafał

Szanowny Panie,

Jeżeli ma Pan wątpliwości co do zapisów zawartych w orzeczeniu, wydanym przez powiatowy zespół, może Pan w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

W opisanej przez Pana sytuacji istotnym jest, że w dalszym ciągu ma Pan znaczny stopień niepełnosprawności. Zawarte w orzeczeniu wskazania nie mają wpływu na możliwość ubiegania się np. o:

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas