Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna, odliczenia od dochodu

07.09.2015
Autor: Kazek

Dopłaciłem do wózka inwalidzkiego 4500 zł. Czy mogę odliczyć tylko tą kwotę, czy mogę ją dodać do 2280 zł ulgi i odliczyć 6780 zł?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami, odliczeniu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

W ramach ww. ulgi rehabilitacyjnej można odliczać rozmaite wydatki, np. zakup leków, udział w turnusie rehabilitacyjnym i wiele innych.

Więcej informacji o tym, co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdzie Pan na naszym portalu.

Odliczeniu nie podlegają również wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem jeśli całą podaną kwotę 4500 zł wydał Pan z własnych środków, to może ją Pan odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu (uldze rehabilitacyjnej).

Zgodnie z przepisami, w ramach ulgi rehabilitacyjnej są też wydatki limitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

  • opłacenie przewodników osób niewidomych, zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
  • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwalidztwa, psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
  • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota to 2280 zł.

Rozumiemy, że ma Pan na myśli jeden z ww. wydatków nielimitowanych? Jeśli jest Pan do tego odliczenia uprawniony, to może Pan odliczyć i wydatki poniesione na zakup wózka (4500 zł), i wydatki np. na użytkowanie samochodu w kwocie 2280 zł.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas