Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie powinienem się udać po wypadku?

04.09.2015
Autor: Piotr

Witam. Moja sytuacja wygląda następująco. 31.08.2014 na terenie Anglii zostałem potrącony przez samochód i doznałem poważnego złamania lewego obojczyka. Nie została mi udzielona odpowiednia pomoc. W marcu 2015 r. wróciłem do kraju ze względów zdrowotnych. Zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy. W międzyczasie odbyłem kilka wizyt lekarskich związanych z urazem obojczyka. Leczenie stoi w miejscu, a mój stan zdrowia pogarsza się. 01.09.2015 podjąłem pracę, lecz z uwagi na moją niewydolność fizyczną dzisiaj zakończyłem. Moja sytuacja jest dla mnie bardzo trudna. Gdzie mogę się skierować w sprawie pomocy? Co powinienem był zrobić?

Szanowny Panie,

Przede wszystkim nie mamy pełnych informacji dotyczących Pana sytuacji, dlatego dość trudno udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Przede wszystkim może Pan złożyć w Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Jeśli uzyska Pan status osoby z niepełnosprawnością, będzie Pan miał szereg ulg i uprawnień, a także możliwość zatrudnienia jako osoba z niepełnosprawnością czy np. możliwość uzyskania nowych kwalifikacji.

Nie wiemy, czy spełnia Pan warunki określone w przepisach i czy może Pan ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Trzeba bowiem wiedzieć, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która łącznie następujące warunki:

  • jest uznana za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania renty uzyska Pan w oddziałach ZUS.

Więcej informacji o orzekaniu do celów rentowych uzyska Pan na naszym portalu.

Jeśli w czasie pobytu w Anglii był Pan ubezpieczony i jednocześnie wypadek nie był z Pana winy, to prawdopodobnie może Pan ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku.

Jeśli pozostaje Pan w trudnej sytuacji materialnej, może Pan także zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Więcej informacji o świadczeniach z pomocy społecznej znajdzie Pan na portalu ngo.pl.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas