Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do renty rodzinnej

03.09.2015
Autor: Witold

Witam. Od 26.07.2015 r. jestem wdowcem. Otrzymałem prawo do renty rodzinnej po śmierci żony. Pracuję na etacie z zarobkiem ok. 1800 zł brutto, dodatkowo dorabiam jako kierowca taxi (własna działalność). Z tej działalności opłacam jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w związku z tym mogę utracić prawo do renty rodzinnej?

Szanowny Panie,

Zasady zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych regulują przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Jeśli osiąga Pan przychody nie przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie wypłacane jest w pełnej przysługującej wysokości.

Jeśli osiągane przez Pana przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie przekroczą kwoty 130% tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone.

Jeśli Pana przychody przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie zostanie zawieszone.

Od 1 września br. kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 2698,50 zł.

Od 1 września br. kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 5011,40 zł.

Więcej informacji o limitach przychodów znajdzie Pan na stronie ZUS.

Rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba, zmniejsza się o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem, a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast rentę rodzinną, do której uprawnione są co najmniej dwie osoby, zmniejsza się proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób. Zmniejszenie świadczenia nie może przekraczać tzw. maksymalnej kwoty zmniejszenia.

Więcej informacji o zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas