Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wózek inwalidzki dla aktywnych

02.09.2015
Autor: Janusz

Procedura postępowania w uzyskaniu dofinansowania. Jak to się załatwia i gdzie w Lublinie? Mam 1 grupę inwalidzką.

Szanowny Panie,

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Dofinansowanie wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

Dorosła osoba z niepełnosprawnością, z  trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia, samodzielnie poruszająca się na wózku, może ubiegać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego, wykonanego ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składanego. Zatem musi Pan uzyskać zlecenie od lekarza specjalisty, a następnie potwierdzić je w oddziale NFZ, a dopiero potem można udać się do sklepu, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Lublinie.

Więcej informacji znajdzie Pan na stronie PCPR w Lublinie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas