Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie - ponowne rozpatrzenie po 2 latach

09.09.2015
Autor: K.

Po 2 latach od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zorientowałam się, że w dokumentacji z wcześniejszych lat jest informacja o tym, że miałam napady padaczkowe od 3. roku życia. Byłam leczona od 3. roku życia w poradni neurologicznej dla dzieci. Na komisji lekarz orzecznik określił, że niepełnosprawności nie da się ustalić, ale według mnie nie jest to zgodne z prawdą. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę napisać pismo do orzecznictwa o ponowne rozpatrzenie tylko podpunktu IV nt. „od kiedy istnieje niepełnosprawność”?

Szanowna Pani,

Po wydaniu orzeczenia przez Powiatowy Zespól Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, mogła Pani w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Po upływie dwóch lat nie ma już niestety możliwości składania odwołania.

Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, może Pani do składanych dokumentów o ponowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dołączyć te, które będą pozwalały na ustalenie daty powstania niepełnosprawności.

Inną możliwością ponownego uzyskania orzeczenia jest np. pogorszenie stanu zdrowia. W takim wypadku możliwe jest złożenie wniosku przed upływem daty ważności orzeczenia. W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba zainteresowana, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. W takim przypadku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia. Może też wydać orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, iż nie wystąpiły żadne nowe ograniczenia funkcjonalne w stosunku do istniejących w chwili wydania obowiązującego orzeczenia i że posiadane (wydane wcześniej) orzeczenie właściwie odzwierciedla ograniczenia funkcjonalne osoby orzeczonej. Wystąpienia nowego schorzenia lub pogłębienia się istniejącego nie należy utożsamiać z automatyczną zmianą zakresu posiadanego orzeczenia, ponieważ samo naruszenie sprawności organizmu (choroba) nie jest tożsame z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas