Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na komputer

10.09.2015
Autor: Janusz

Jestem inwalidą I-szej grupy bez prawa do samodzielnej egzystencji oraz ze stopniem umiarkowanym słuchu. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie przy zakupie komputera? Ja większość spraw załatwiam via Internet.

Szanowny Panie,

Nie doprecyzował Pan informacji, czego dokładnie dotyczy Pana niepełnosprawność (lub sprzężenie niepełnosprawności) czy w jakim jest Pan wieku. Czy jest Pan osobą uczącą się, pracującą, poszukującą pracy, bezrobotną?

Proszę pamiętać, że takie informacje będą miały znaczenie, gdy będzie Pan wypełniał wniosek o dofinansowanie oraz przedstawiał uzasadnienie na zapotrzebowanie sprzętu komputerowego. Pańskie potrzeby na dofinansowanie takiego sprzętu powinny wynikać z niepełnosprawności i umożliwiać lub w znacznym stopniu ułatwiać wykonywanie codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem, powinny również mieć konkretne uzasadnienie.

Program „Aktywny Samorząd”, realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na rok 2015, nie ma przewidzianego dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Dlatego, na chwilę obecną, może Pan spróbować złożyć wniosek do MOPS, właściwego względem miejsca zamieszkania w ramach dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o dofinansowanie? Co należy dołączyć do wniosku? Jak często można starać się o tego typu dofinansowanie? Na te i inne pytania znajdzie Pan odpowiedź w artykule nt. likwidacji barier w komunikowaniu się, który znajduje się na naszym portalu.

Proszę również pamiętać, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) z późniejszymi zmianami


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas