Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop rehabilitacyjny - czy można dzielić?

11.09.2015
Autor: Ann

Witam. Jestem osobą ze znacznym stopiem niepełnosprawności. Pracuję na umowę o pracę (3/4 etatu) od przeszło 4 lat. Do tej pory korzystałam z urlopu rehabilitacyjnego bez większego problemu. Z dniem 31.07 skończyła mi się kolejna umowa i rozpoczęła kolejna, ale z nową firmą. Moje pytanie dotyczy wykorzystanego urlopu. Czy ów dodatkowy urlop w liczbie 10 dni ma prawo być dzielony, czy wykorzystuje się go w całości? Nie wiem, czy pracując pół roku w jednej firmie wykorzystuję te 10 dni, czy adekwatnie do przepracowanych dni tylko 5? Czy drugie 5 (o ile można ów urlop dzielić) przechodzi do drugiego zakładu?

Szanowna Pani,

Pracownikom z umiarkowanym bądź znacznym (tak jak w Pani sytuacji) stopniem niepełnosprawności, zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, obok urlopu podstawowego (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy) przysługuje tzw. urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym przeliczany jest na godziny. Przyjmujemy zatem, że 1 dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy (jeżeli pracownik pracuje po 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień). W opisanej przez Panią sytuacji, kiedy pracowała Pani w wymiarze 3/4 etatu, 1 dzień urlopu odpowiadał 5 godzinom i 15 minutom pracy. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu jednego roku od dnia zaliczenia go do danego stopnia niepełnosprawności.

Przepisy, na podstawie których pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu, określają jedynie wymiar dodatkowego urlopu i zasady jego nabycia. Zatem w celu obliczenia przysługującego urlopu pracownikowi z niepełnosprawnością pracodawca powinien posłużyć się przepisami Kodeksu pracy. Udzielanie i obliczanie urlopu dodatkowego odbywa się więc na analogicznych zasadach, jak w przypadku zwykłych, kodeksowych urlopów wypoczynkowych, z uwzględnieniem faktu, że dodatkowy urlop powoduje zwiększenie całkowitego wymiaru urlopu.

Myślę, że w Pani sytuacji warto zajrzeć do artykułu, który przedstawia stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w kwestii procedury wyliczania urlopu pracownikowi, świadczącemu pracę w wymiarze 3/4 etatu przez 5 miesięcy.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas