Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowe wsparcie dla doktoranta

14.09.2015
Autor: Halina

Dzień dobry. Szanowni Państwo, czy program Aktywny Samorząd (PFRON) wspiera studentów studiów doktoranckich? Pytam, bowiem w tym roku obroniłam mgr, z racji ogromnego bezrobocia na rynku pracy pomyślałam o możliwości kontynuowania nauki poprzez studia doktoranckie, z nadzieją, że tytuł ten ułatwi mi znalezienie dobrze płatnej pracy - tudzież w ogóle znalezienie jakiejkolwiek pracy. W związku z tym mam pytanie: czy poza stypendium SPECJALNYM studentowi z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje jakiś dodatek? Są jakieś dodatkowe programy, z których móglby czerpać środki finansowe na pokrycie bodaj dojazdów na uczelnię (100 km od miejsca zamieszkania)?

Szanowna Pani,

Program Aktywny samorząd Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawny STUDENT) adresowany jest do osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które kontynuują naukę w:

  1. szkole wyższej,
  2. szkole policealnej,
  3. kolegium,
  4. mającym otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym w tym:

  1. opłaty za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dotyczy osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są studentami studiów doktoranckich).

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów znajdzie Pani na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Pomocna w poszukiwaniu możliwości znalezienia innych instytucji fundujących stypendia może być też wyszukiwarka www.mojestypendium.pl.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas