Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uprawnienia przy umiarkowanym stopniu

16.09.2015
Autor: Jaakub

Witam, nie mogę znaleźć żadnej informacji na temat otrzymania legitymacji. Dostałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nie wiem, o co mogę się ubiegać. Jestem studentem w wieku 21 lat. Moje pytania brzmią: czy powinienem otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej? Jeśli tak, to gdzie mogę się o nią ubiegać? Czy mogę ubiegać się o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych? I czy podróżując np. koleją mam przypisaną zniżkę w wysokosci 78% i czy jest mi do tego potrzebna legitymacja?

Szanowny Panie,

Osoba, która otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności, może wnioskować do właściwego jej miejscu zamieszkania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. W poszczególnych placówkach powinny znajdować się przygotowane wnioski, które wystarczy wypełnić, dołączając ksero aktualnego orzeczenia oraz zdjęcie, i złożyć, aby taki dokument otrzymać. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do korzystania z wielu ulg i uprawnień, m.in. ulg komunikacyjnych czy ulg na bilety do muzeów.

Więcej informacji o rentach, świadczeniach czy właśnie ulgach, przysługujących osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, znajdzie Pan na naszym portalu w dziale Poradnik.

W ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie jest przewidziania zniżka na przejazdy koleją czy też transportem autobusowym dla wszystkich osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, jednakże należy pamiętać, iż w poszczególnych miastach obowiązują różne ulgi na przejazdy dla osób niepełnosprawnych, gdyż są ustalane poprzez uchwały władz danej gminy.

Na naszym portalu znajduje się również dział poświęcony ulgom i uprawnieniom dotyczącym transportu – zachęcam do zapoznania się z treściami tam prezentowanymi.

Zaznacza Pan również, iż jest Pan osobą kontynuującą naukę na studiach wyższych. Dla osób z niepełnosprawnością przewidziane są różne formy wsparcia, które ułatwiają im przejść przez cały proces studiów. Na wielu uczelniach powoływani są specjalni Pełnomocnicy ds. niepełnosprawnych studentów bądź też działają biura ds. osób niepełnosprawnych, gdzie zainteresowani mogą uzyskać określone, zależne od indywidualnych potrzeb, wsparcie.

Często niepełnosprawni studenci ubiegają się o pomoc materialną – więcej informacji dotyczących takiej formy wsparcia znajdzie Pan w artykule poświęconym tej tematyce.

Z kolei w przypadku kart parkingowych (dokument uprawniający m.in. do parkowania na tzw. kopertach) od lipca 2014 może je otrzymać jedynie:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, czyli również w Pana sytuacji, spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Musi Pan zatem sprawdzić, czy takie symbole pojawiają się na Pana orzeczeniu o niepełnosprawności.

Więcej informacji dotyczących kart parkingowych znajdzie Pan na naszym portalu bądź też na stronie internetowej kartaparkingowa.pl

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas