Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc dla cudzoziemca

17.09.2015
Autor: Julia

Dzień dobry! Mam Kartę Polaka, pochodzę z obszaru ATO z Donbasu. Gdzie możemy uzyskać tymczasową pomoc finansową?

Szanowna Pani,

Skierowała Pani zapytanie do doradcy portalu www.niepełnosprawni.pl. Działania naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, jak i Fundacji Integracja, dotyczą spraw związanych z problematyką niepełnosprawności. Staramy się zmieniać świadomość, stawać ponad podziałami, pragniemy integracji wszystkich grup działających na rzecz naszego środowiska. Przede wszystkim jednak jesteśmy pomostem pomiędzy środowiskami: ludzi pełnosprawnych i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działamy w zakresie aktywizacji zawodowej doradczej, informacyjnej. Jesteśmy liderami w likwidowaniu barier architektonicznych, społecznych, mentalnych, które dotyczą środowiska osób z niepełnosprawnością.

Zakres problemu poruszany przez Panią przekracza nasze ramy wiedzy tematycznej. Dlatego zalecam skierować zapytanie do właściwego źródła wiedzy, jak i odpowiedniej placówki w zakresie pomocowym:

  • Urząd Miasta, właściwy miejsca obecnego zamieszkania,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
  • Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Pozostałe organizacje administracyjne:

Strony internetowe, gdzie znajdzie Pani pełną i wszechstronną informację dotyczącą uchodźców, miedzy innymi posiadających Kartę Polaka:

Ponadto informacje w zakresie pomocy finansowej w sytuacji opisanej przez Panią można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 115, poz. 728 - tekst jednolity (z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dział II Świadczenia z Pomocy społecznej, Rozdział 5 Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Pomoc tę realizuje powiat jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń oraz ich wysokość zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366).


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas