Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapomoga na remont mieszkania

21.09.2015
Autor: DANUTA

Czy mogę dostać zapomogę bezzwrotną na remont mieszkania? Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Szanowna Pani,

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Bezzwrotną zapomogę, o jakiej najprawdpodobniej mowa jest powyżej, może przyznać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzą:

  1. pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

  2. bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w każdym roku kalendarzowym - pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Bezzwrotna zapomoga ze środków ZFŚS przyznawane są jednak w sytuacjach wyjątkowych, kiedy pracownika bądź jego rodzinę dotknęło ciężkie zdarzenie losowe np. ciężka choroba, poważny wypadek, kataklizm. Więcej informacji, dotyczących tego rodzaju bezzwrotnej zapomogi dla pracownika i jego najbliższych, znajdzie Pani w artykule poświęconym tej tematyce.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie można się starać o wsparcie finansowe. Ustawa o pomocy społecznej w art. 39 przewiduje zasilek celowy, który jest świadczeniem przyznawanym w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Artykuł ten przewiduje częściowe bądź też całościowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Są to dwie możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w przypadku remontu mieszkania, jednakże aby takową pomoc otrzymać, muszą zaistnieć określone okoliczności. W Pani sytuacji polecam udać się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie pracownik socjalny powinien udzielić Pani wszelkich informacji dotyczących możliwych form wsparcia, w zależności od szczegółów sytuacji, w jakiej się Pani znalazła.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas