Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kiedy można stosować pochylnie, a kiedy schody?

23.09.2015
Autor: Dominik

Szanowni Państwo. W miejscowości, w której mieszkam, właśnie prowadzony jest remont ważnych dróg. Jednocześnie remontowane są położone wzdłuż nich chodniki. Niestety, w miejscu chodników nachylonych zastosowano schody. Chciałem się dowiedzieć, w jakich okolicznościach jest to wymuszone przepisami prawa, a kiedy stosowanie schodów można zastąpić po prostu nachylonym odpowiednio chodnikiem (szczególnie, gdy przed remontem schodów w tym miejscu nie było). Dziękuję za pomoc.

Szanowny Panie,

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jest zapis, który mówi, że przy nachyleniu chodnika powyżej 6% należy stosować pochylnię lub schody. Przypuszczamy, że nachylenie było większe, więc inwestor postanowił wybudować schody. Sytuacja taka nie zapewnia dostępności przestrzeni i w tym przypadku można spróbować powołać się nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych, ale to już zadanie dla prawnika.

Proponujemy sprawę zgłosić do inwestora, władz miasta oraz nadzoru budowlanego. Warto także by środowisko osób z niepełnosprawnością zainteresowało sprawą lokalną prasę.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas