Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do klimatyzatora

30.06.2016
Autor: Łukasz

Witam. Jestem osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności /chłoniak/. Chciałem się dowiedzieć, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup klimatyzatora do domu /mieszkam na poddaszu i w te upały ciężko jest w domu wysiedzieć, na dworze czasami jest też strasznie/? Pozdrawiam, Łukasz

Szanowny Panie,

Osoba z niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Rozróżnienie na sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ma duże znaczenie, w odniesieniu do kwestii wnioskowania o dofinansowanie. W przypadku wnioskowania o sprzęt rehabilitacyjny opierać będziemy się m.in. na zaświadczeniu lekarza prowadzącego, zaś w kontekście przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych podstawowym dokumentem jest wniosek o zaopatrzenie w dany przedmiot, potwierdzony w oddziale NFZ.

Warto zauważyć, iż przepisy nie dookreślają, na jaki sprzęt rehabilitacyjny PCPR może udzielić dofinansowania (musi on być niezbędny do rehabilitacji), natomiast przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane (szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565), wydane na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

Klimatyzator, o który Pan pyta, nie jest niestety finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego prawdopodobnie nie będzie można uzyskać dofinansowania na tego typu sprzęt. Nie można też go uznać za sprzęt rehabilitacyjny. Warto jednak mimo wszystko zwrócić się z pytaniem o możliwość uzyskania wsparcia w dofinansowaniu do PCPR w miejscu Pana zamieszkania.

Należy zauważyć, iż ewentualnie zakup klimatyzatora będzie mógł Pan odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Pieniądze na adaptację i wyposażenie domu lub mieszkania odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej muszą mieć jednak na celu zaspokojenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przeróbki muszą ułatwiać życie osobie niepełnosprawnej). Nie mogą zatem być podyktowane tylko potrzebą remontu czy podniesienia standardu lokalu. Zakres prac musi być ściśle związany z rodzajem niepełnosprawności. W sprawie ewentualnego zaliczenia kupna klimatyzatora w ramach ulgi rehabilitacyjnej zalecam kontakt z Krajową Informacją Podatkową. Jest to instytucja powołana do udzielania telefonicznej informacji o przepisach prawa podatkowego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Kontakt z telefonu stacjonarnego 801 055 055, z telefonu komórkowego 22 330 03 30. W sytuacji, gdy preferuje Pan osobisty kontakt w celu zasięgnięcia informacji, wskazane jest udanie się do najbliższego urzędu skarbowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas