Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dowód osobisty do upoważnienia?

10.08.2015
Autor: Maria

Witam! Jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej, od kilku tygodni próbuje złożyć za nią wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności - po długich zmaganiach pani w urzędzie oświadczyła, że mimo że posiadam upoważnienie, muszę też posiadać dowód osobisty wnioskodawcy. Czy w świetle prawa mam taki obowiązek i czy mogę posługiwać się czyimś dowodem osobistym? Z góry dziękuję.

Szanowny Panie,

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może złożyć:

  •  osoba zainteresowana;
  •  przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
  •  kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek może być również wysłany pocztą. Nie ma podstawy prawnej, by żądano okazania dowodu osobistego przy składaniu wniosku. W opisanej przez Pana sytuacji proponujemy wysłanie dokumentów pocztą.

Więcej o orzekaniu do celów pozarentowych przeczyta Pan na naszym portalu.

Natomiast inne zasady obowiązują przy składaniu wniosku o wydanie karty parkingowej.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej, całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej, całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas