Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta wojskowa. Co w zamian?

04.08.2015
Autor: Krzysztof

W 1987 r. miałem wypadek w wojsku, w 1999 r. dostałem rentę w związku ze służbą wojskową, w 2010 odebrano mi tą rentę, nie było mnie stać na adwokata i moje odwołania poszły na nic. Proszę doradzić, co mam robić. Wiem, że są możliwości i co to jest renta bez związku ze służbą wojskową?

Szanowny Panie,

Pana orzeczenie było wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych:

  1. Orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny - podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny - podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.
  2. Orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zatem by uzyskać świadczenie rentowe na podstawie przepisów (cywilnych) o emeryturach i rentach z FUS, musi Pan spełniać określone w ww. przepisach warunki:

  • zostać uznanym za niezdolnego do pracy,
  • posiadać wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Więcej informacji nt. rent z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas