Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Staż w pracy

31.07.2015
Autor: Leszek

Mam na imię Leszek (37) i jestem ON od urodzenia, mam II gr. (neurologia, alergia) i pracuję w firmie ochroniarskiej. Umowę mam na czas określony, tj. na 10 lat, a w firmie pracuję już ponad 10 lat. Wg KP umowa zawarta z początkiem czerwca na 10 lat kończy się na koniec roku poprzedzajacego, tj. 31.12. Były też umowy tzw. wstępne 3-miesięczne, po czym dostałem na dłuższy okres, czyli do końca roku 2015. Moje pytania to: 1. czy należy mi się jakiś jubileusz lub inna nagroda z okazji 10-lecia pracy w firmie? 2. Czy podczas zwolnienia należy mi się 3 dni na szukanie pracy oraz odprawa, gdyż pamiętam, że odprawa należała się dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. 3. Co może się stać, jeśli po podpisaniu zwolnienia zachoruję?

Szanowny Panie, 

Jubileusz czy też inne nagrody gratyfikacyjne należą się Panu tak samo, jak osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z tym jednak zastrzeżeniem, że należałoby zapoznać się z regulaminem pracy i regulaminem wynagrodzenia, jeżeli takowe funkcjonują u Pana pracodawcy.

Jeżeli umowa o pracę zostanie Panu wypowiedziana, wówczas zgodnie z Kodeksem pracy przysługują Panu dodatkowe płatne dni na poszukiwanie pracy i nie jest to w żaden sposób uzależnione od tego, jaki rodzaj umowy o pracę Pan posiada:

  • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Do dni wolnych na poszukiwanie pracy mają prawo nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aby takie prawo uzyskać, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej dwa tygodnie. Wówczas dni wolne na poszukiwanie pracy otrzymają osoby zatrudnione na podstawie:

  • umowy na czas nieokreślony,
  • umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia,
  • umowy na 3-miesięczny okres próbny.

Jeśli chodzi zaś o odprawę, przysługuje ona w sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana z woli pracodawcy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Zgodnie art. 8 ust. 1 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeżeli zostanie Pan zwolniony z pracy, a następnie przedłoży zwolnienie L4, wówczas wraz z zakończeniem stosunku pracy zostanie Pan przekazany do ZUS, który to będzie rozliczał Pana wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczonego na podstawie ostatnich trzech miesięcy. Oczywiście sytuacja ta będzie dokładnie kontrolowana przez ZUS, który często spotyka się z takimi sytuacjami.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas