Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dwa orzeczenia równocześnie?

03.08.2015
Autor: Izabela

Jestem osoba niepełnosprawną. Orzeczenie o stopniu umiarkowanym wydane w 2001 roku na czas nieokreślony. Wystąpiłam więc o weryfikację uprawnień do karty parkingowej. W PCPR wypełniłam formularz podstawowy oraz dodatkowy, informujący o tym, iż o ponowne orzeczenie staram się tylko w związku z kartą parkingową. Jestem po komisji. Nie dostałam karty parkingowej, ale poza tym orzeczenie jest wydane na 3 lata i jest to stopień lekki. Przed składaniem wniosku do PCPR upewniałam się, że ta komisja ma zająć się tylko moimi uprawnieniami do karty. Zadzwoniłam więc do ministerstwa. Tu z kolei dowiedziałam się, że w takim wypadku ważne są obydwa moje orzeczenia. Stare było na czas nieokreślony, a w nowym nie ma informacji na temat nieważności starego. Czy w takim razie ja nadal posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym na czas nieokreślony? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Jeśli to Państwu pomoże, mogę przesłać skany obydwu orzeczeń.

Szanowna Pani,

Zmiana przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych spowodowała, że wiele osób posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musiało ponownie stanąć na komisji w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Bywa, że nowe orzeczenie, wydane w związku z ubieganiem się o uprawnienie do nowej karty parkingowej, jest różne od dotychczas posiadanego. W takiej sytuacji wydanie nowego orzeczenia nie powoduje wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia. Tym samym posiada Pani dwa ważne orzeczenia. W celu korzystania z ulg i uprawnień, powinna się więc Pani posługiwać orzeczeniem o stopniu umiarkowanym.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas