Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności a psychotechnika

03.08.2015
Autor: Julka

Witam. Jestem chora na ataksję [do wiadomości red.], jest to choroba postępująca, na chwilę obecną mój stan jest jeszcze dobry, pracuje, jeżdżę samochodem firmowym. I chcę się starać o orzeczenie o niepełnosprawności. Nie wiem, jaki stopień dostanę, ale jeśli będę miała przyznany umiarkowany i kartę parkingową, to jak to się ma do psychotechniki, którą musi robić każdy pracownik co kilka lat, nawet jak nie jest kierowcą zawodowym, tak jak ja? Czy zostanie mi zabrana możliwość posiadania auta firmowego? Czy może będę miała zwiększoną ilość badań? Czy może się nie przyznawać do orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli je dostanę? Czy w tej sytuacji w ogóle się nie starać o takie orzeczenie? P.S. Mój pracodawca wie o mojej chorobie i w pełni ją akceptuje.

Szanowna Pani,

Proponujemy o złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przepisach nie ma katalogu schorzeń, uprawniających do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie możemy więc oceniać, czy uzyska Pani status osoby niepełnosprawnej i w jakim stopniu.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do karty parkingowej. Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobie niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Więcej informacji o karcie parkingowej znajdzie Pani na naszym portalu.

Zgodnie z przepisami, decyzję o skierowaniu na badania lekarskie wydaje starosta w wyniku np. wniosku egzaminatora o stwierdzonych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia osoby poddanej egzaminowi państwowemu, wniosku organu kontroli drogowej w trakcie wykonywania czynności służbowych czy zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekania o niepełnosprawności o posiadaniu przez osobę niepełnosprawną uprawnienia do kierowania pojazdami itp. Zatem nie jest powiedziane, że zostanie Pani skierowana na jakiekolwiek badania dodatkowe.

Osoba, która po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przedłożyła je pracodawcy, powinna zostać skierowana do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o możliwości zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy. Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że może Pani w dalszym ciągu być zatrudniona na stanowisku pracy, nie ma żadnych wskazań do kierowania Pani na dodatkowe badania, odbieranie samochodu służbowego itp. - czy też zmiany pani statusu w pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas