Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przerwa między orzeczeniami o niepełnosprawności

04.08.2015
Autor: J.

Witam. Miałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z datą ważności do 09.2014 r. i 7-godzinny czas pracy. Wniosek o ustalenie ponownego orzeczenia złożyłam 21.07.2014, jednak wezwanie na komisję otrzymałam dopiero na 03.12.2014 r., gdzie przyznano mi kolejne orzeczenie o umiarkowanym stopniu z ustalonym stopniem datowanym od 2010 r. Czy w terminie między wrześniem a grudniem powinnam pracować 7, czy 8 godzin, jeśli to ciągłość i siedem godzin, to jaka jest podstawa prawna?

Szanowna Pani,

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 2a. 1 w zw. z art. 20 c w zw. z art. 15) w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Z zastrzeżeniem jednak, że bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Zgodnie z Pani opisem, złożyła Pani wniosek o ustalenie nowego orzeczenia dużo wcześniej przed wygaśnięciem starego orzeczenia, a zatem sprawa była cały czas w toku od dnia 21.07.2014. Niestety, w przypadku przepisów prawnych mają one to do siebie, że często wszystko zależy od ich interpretacji.

W związku z tym mogłaby się Pani udać do kadr u swojego Pracodawcy i przedstawiając swoją sytuację ustalić, jaka jest polityka Pracodawcy w takich właśnie sprawach. Jeżeli Pracodawca wymagałby 8-godzinnego systemu pracy (ze względu na brak posiadania fizycznego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność), w przypadku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności w grudniu, może Pani później wnioskować o wypłacenie nadgodzin za okres, kiedy pracowała Pani w trybie 8-godzinnym.

Możę Pani także zadzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy, aby dowiedzieć się, jaka jest ich interpretacja przepisów w takich przypadkach.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas