Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna po ojcu niepełnosprawnym

03.08.2015
Autor: Paweł

Witam. Choruję od 19. roku życia. Pobierałem rentę uczniowską, później rodzinną po zmarłym ojcu. Od 23. roku życia cały czas pracuję na etat - 13 lat. Odmówiono mi prawa do renty inwalidzkiej z uwagi na to, że zachorowałem w trakcie nauki. Mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy przez ZUS. Czy w wypadku mojej śmierci syn będzie mógł pobierać rentę rodzinną po mnie?

Szanowny Panie,

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Więcej informacji na temat renty rodzinnej może Pan przeczytać na naszym portalu.

Musi Pan również pamiętać o kwestii uprawnienia personalnego (w przytoczonym przez Pana przypadku - Pańskiego Syna) do renty.

Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione - do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Pod pojęciem „nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas