Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

29.07.2015
Autor: Grażyna

Czy to zależy od wysokości dochodu niepełnosprawnego i jego rodziny? Jaka jest granica dochodu rodziny, przy której niepełnosprawny uzyska dofinansowanie? Czytałam uwarunkowania i była wysokość dochodu rodziny, więc nie każdy może dostać takie dofinansowanie. Nie należało mi się żadne dotychczas (np. do wczasów rehabilitacyjnych czy do zmiany wanny na kabinę prysznicową), bo i pracuję, i otrzymuję rentę przyznaną dożywotnio. Mam orzeczenie, kartę parkingową (nową), ale tym razem chodzi o pokonanie schodów, a nogi mi odmawiają czasem posłuszeństwa, chodzę o kulach lub o lasce.

Szanowna Pani,

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. O pomoc mogą się ubiegać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży do 16 lat - orzeczenie o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

W Warszawie podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

W przypadku ubiegania się o ww. środki, w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm), nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jednakże przy udzielaniu dofinansowania komisja rozpatrująca wnioski bierze pod uwagę rozmaite czynniki, m.in. stan zdrowia osoby czy sytuację materialną wnioskodawcy.

Więcej o likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON przeczyta Pani w artykule na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas