Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa inwalidy /niepełnosprawnego ruchowo/

05.08.2015
Autor: Marek

Czy w świetle nowych przepisów mogę otrzymać kartę parkingową? Poprzednia wydana została bezterminowo na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z dn. 06.04.2010, orzeczenie wydano na stałe, stopień niepełnosprawności umiarkowany (05-R, 07-S).

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami karta parkingowa może być wydana osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Pańska karta parkingowa straciła ważność 30 czerwca 2015 r. Jeśli chciałby Pan uzyskać nową kartę, powinien Pan ponownie stanąć na komisji w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w celu uzyskania orzeczenia zawierającego wskazania do otrzymania nowej karty parkingowej.

Więcej informacji o kartach parkingowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Pańskie orzeczenie wydane na stałe, w chwili uzyskania nowego orzeczenia ze wskazaniami do karty parkingowej nie utraci ważności, a zatem będzie Pan miał dwa ważne orzeczenia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas