Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przysługuje mi ulga na PKS

10.08.2015
Autor: Szymon

Witam, moje pytanie dotyczy przejazdów i ulg na PKS. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności z literką "P" i czytałem artykuł. Czy przysługuje mi ulga? Z tego, co wyczytałem, przysługuje ulga 78%. Ale chciałbym usłyszeć opinie od eksperta, żeby nie wyszło tak, że przy zakupie biletu będę musiał zapłacić 100% za bilet. Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie,

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności są uprawnione do ulgowych biletów w komunikacji PKP/PKS, jeśli są to:

  1. Osoby niewidome:
  • 37 proc. ulgi na przejazdy autobusami PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających niepełnosprawność),
  • do 95 proc. ulgi na przejazdy autobusami PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osobie niewidomej lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.
  1. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:
  • 78 proc. ulgi na przejazdy wszystkimi rodzajami autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
  • 78 proc. ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej.
  1. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, są uprawnieni do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37 proc.

Pozostałe osoby posiadające stopień umiarkowany nie są uprawnione do zniżek w komunikacji PKP/PKS.

Więcej informacji o ulgach i uprawnieniach w transporcie autobusowym znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas