Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jaką pomoc mogę uzyskać?

27.07.2015
Autor: Zbigniew

Pracuję 49 lat i od 20.10.2014 r. jestem zaliczony do grupy niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czy istnieje jakaś pomoc dla takich osób?

Szanowny Panie,

Obecnie wiele instytucji pomaga osobom z niepełnosprawnością – wszystko zależy jednak od tego, jakiej pomocy Pan poszukuje. W przypadku pomocy finansowej (w zależności od wydanego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS) może się Pan starać np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy (informacje o warunkach i zasady otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pan na naszym portalu) lub o dodatek pielęgnacyjny (informacje i warunki otrzymania dodatku pielęgnacyjnego dostępne są również na naszym portalu).

Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, może Pan również wnioskować o dofinansowania z PFRON np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, turnus rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych bądź barier w komunikowaniu się i technicznych. Taki rodzaj wsparcia zależny jest od indywidualnych potrzeb osoby wnioskującej o pomoc.

Ciekawym narzędziem, skierowanym do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jest również program pilotażowy „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON, umożliwiający m.in. likwidację barier transportowych, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną.

Jeśli miałabym Panu doradzić, to myślę że warto byłoby udać się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie przybliży Pan szczegółowiej swoją sytuację i gdzie będzie miał Pan możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Pana pytania w związku ze swoją indywidualną sytuacją.

Więcej informacji o ulgach i uprawnieniach, a także dostępnej dla Pana pomocy znajdzie Pan w Poradniku na naszym portalu.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas