Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a wypadek przy pracy

13.01.2016
Autor: Diana

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Dwa miesiące temu miałam wypadek, poparzyłam się tłuszczem. Poparzenie było 2 i 3 stopnia. Leczenie jeszcze trwa. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Szanowna Pani,

Jeśli właściwie rozumiemy Pani pytanie, to chciałby Pani, by wypadek (poparzenie) był potraktowany jako wypadek przy pracy? Przede wszystkim należy więc ustalić, co jest rozumiane pod terminem wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie pozostaje w stosunku pracy.

Dlatego nie przysługują Pani świadczenia przewidziane dla osoby, która uległa wypadkowi w pracy.

Natomiast jeśli jest Pani objęta ubezpieczeniem prywatnym, wówczas należy zapoznać się z warunkami tego ubezpieczenia, bo być może będzie Pani mogła wystąpić o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas