Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Działalność gospodarcza – dofinansowanie

20.09.2015
Autor: Aleksandra

Szanowni Państwo, mój partner nie ma krtani i ma orzeczoną niepełnosprawność grupy II. Od ponad 20 lat, pomimo tej niepełnosprawności, normalnie pracuje na podstawie umowy o pracę i bardzo dobrze mówi. Nigdy nie korzystał z żadnych udogodnień związanych ze swoją niepełnosprawnością. Teraz chce założyć firmę i zarejestrować własną działalność gospodarczą i rozstać się ze swoim pracodawcą. Musiałby kupić również samochód, gdyż miał dotychczas samochód służbowy. Czy w związku z tym przysługiwać mu będą jakiekolwiek świadczenia, dofinansowanie np. do zakupu samochodu, czy inne udogodnienia, np. czasowe zwolnienie z ZUS itp.? Proszę o pisemną informację na maila, a także wskazanie, gdzie w Poznaniu może się udać, aby porozmawiać o tej sprawie. Z poważaniem, Aleksandra

Szanowna Pani,

Faktycznie, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą skorzystać ze specjalnych środków PFRON, przeznaczonych na pomoc m.in. w założeniu własnej działalności gospodarczej. Osoba z niepełnosprawnością, która ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może złożyć wniosek do starosty o przyznanie dotacji ze środków PFRON na rozpoczęcie takiej działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Nie oznacza to, że każdy ze składających wniosek otrzyma taką kwotę. Wysokość dotacji uzależniona jest przede wszystkim od następujących czynników: biznesplanu, jaki przedstawi wnioskodawca; środków finansowych, jakie na ten cel ma starostwo powiatowe; liczby wniosków o dotację złożonych w danym czasie.

O dotację na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Wniosek o przyznanie dotacji składa się w jednostce organizacyjnej, wyznaczonej przez starostę powiatowego lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o dofinansowaniu zakładania działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością znajdzie Pani na naszym portalu 

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, Pani partner będzie miał prawo do skorzystania ze specjalnych praw, m.in. obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, ubiegania się o refundację części składek ZUS, ubiegania się o dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności (do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego).

Aby uzyskać więcej informacji nt. założenia własnej działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością, warto skontaktować się z wielkopolskim oddziałem PFRON.

W przypadku dofinansowania do samochodu, o które Pani pyta, na chwilę obecną nie ma żadnego programu państwowego, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością mogłyby uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu.

Warto zapoznać się z ofertą Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, które prowadzi program pomocowy dla osób z niepełnosprawnością, które planują zakup samochodu.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas