Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę starać się o rentę socjalną?

29.07.2015
Autor: Urszula

Witam, chcę zasięgnać porady, jestem osobą niepełnosprawną od 10 lat, z tego tytułu pobieram zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł, stopień niepełnosprawności znaczny, jestem na utrzymaniu męża, czy mogę się starać o rentę socjalną??? Nadal jestem w okresie leczenia, nie da się określić, do kiedy, pierwsza moja komisja była wystawiana zaocznie, ponieważ leżałamm, nie byłam w stanie na nią się stawić, a każda następna odbywała się z moim udziałem. Chciałam zapytać, czy mogę starać się o jakąkolwiek rentę, nie mając wypracowanych lat pracy. Mam 53 lata, nadal się leczę. Z poważaniem, Urszula

Szanowna Pani,

Renta socjalna, na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982), jest przyznawana przez ZUS bądź KRUS. Przysługuje ona osobie, która jest:

  • pełnoletnia oraz
  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
    • przed ukończeniem 18. roku życia albo
    • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
    • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jeżeli nie spełnia Pani ww. warunków, to ewentualny wniosek o taką rentę zostanie odrzucony.

Jeśli chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak sama Pani zaznacza, nie posiada Pani wymaganego okresu zatrudnienia (tzw. okresów składkowych i/lub nieskładkowych).

W Pani sytuacji można próbować zgłosić wniosek do ZUS o przyznanie renty w drodze wyjątku, jednak wybierając tę formę ubiegania się o świadczenie, radziłabym skorzystać z kompetencji prawnika w konstruowaniu tego typu pism. Może się Pani zgłosić do Centrum Integracja w Katowicach, celem uzyskania bezpłatnej porady prawnej w tym obszarze, bądź też skorzystać z innych punktów świadczących porady prawne.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas