Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie przysługuje mi renta?

29.07.2015
Autor: Klaudia

ZUS nie przyznał mi renty socjalnej ani renty z powodu niezdolności do pracy. Choruję na epilepsę lekooporną, zażywam bardzo duże dawki leków, bez efektu, w dawce łącznej na dobę 4300. Ponadto choruję na cukrzycę insulinozależną i na wrzodziejące zapalenie jelita grubego z częstymi nasileniami, sterdyooporne. ZUS stwierdził na komisji tylko, że mam być pod ścisłą opieką gastrologa i nic więcej. Czemu mi się nie należy renta ani socjalna, ani z powodu niezdolności do pracy? Czy powodem jest wykształcenie wyższe?

Szanowna Pani,

Zarówno w przypadku renty socjalnej, jak i w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, należy spełnić określone kryteria, aby renta taka została przyznana osobie wnioskującej. Gdy mowa o tej pierwszej (renta socjalna) należy być osobą pełnoletnią, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala całkowitą niezdolność do pracy.

Więcej na temat renty socjalnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje natomiast osobom, które są niezdolne do pracy – według orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; posiadają wymagany okres zatrudnienia – tzw. okresy składkowe i nieskładkowe; oraz niezdolność do pracy powstałą w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Więcej informacji na temat renty z tytułu niezdolności do pracy również na naszym portalu.

Jeżeli spełnia Pani powyższe kryteria i nie zgadza się z decyzją ZUS, można się od takiej decyzji odwołać do komisji lekarskiej ZUS (odwołujący się ma na to 14 dni od otrzymania orzeczenia), a następnie, jeżeli decyzja wciąż będzie negatywna, można odwoływać się do sądu pracy.

Jeżeli natomiast nie spełnia Pani kryteriów dot. renty socjalnej bądź też renty z tytułu niezdolności do pracy, istnieje jeszcze jedna możliwość – zgłoszenie wniosku o przyznanie świadczenia (w tym przypadku renty) w drodze wyjątku. Wybierając tę formę ubiegania się o świadczenie, radziłabym skorzystać z kompetencji prawnika w konstruowaniu tego typu pism. Może się Pani zgłosić do naszego Centrum Integracja w Katowicach, celem uzyskania bezpłatnej porady prawnej w tym obszarze, bądź też skorzystać z innych punktów świadczących porady prawne.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas