Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wymiana karty parkingowej - ponowne orzekanie się

15.07.2015
Autor: p.

Witam. Mam do Państwa pytanie odnośnie karty parkingowej. Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności, symbol 09-M, PUNKT 9 ustawa o ruchu drogowym - spełnia, mimo tego zostałem poinformowany, że wymiana karty mi się nie należy bez orzeczenia komisji. Czy jest to prawda?

Szanowny Panie,

W związku ze zmianą przepisów, od 1 lipca 2014 r. uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia mogą otrzymać nową kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia (po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności). Wszystkie inne osoby muszą ponownie stawać na komisji w celu stwierdzenia znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się.

W artykule na naszym portalu znajdzie Pan dokładne informacje, kto i w jakim trybie może uzyskać kartę parkingową.

Zatem w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał Pan prawidłową informację.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas