Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta dla syna

17.07.2015
Autor: Małgorzata

Dzień dobry, syn we wrześniu kończy 18 lat, uczy się w liceum, potem chce iść na studia. Ma orzeczoną umiarkowaną grupę niepełnosprawności z PFRON. Usłyszałam, że mogę ubiegać się o rentę dla niego. Zapewne najpierw musiałby mieć przyznaną grupę niepełnosprawności przez ZUS. Proszę o informację, o jaką rentę mógłby się starać mając orzeczenie ON z ZUS i gdzie w naszym województwie składa się wnioski o przyznanie tego orzeczenia.

Szanowna Pani,

Świadczeniem rentowym, o które mógłby się starać syn w obecnej sytuacji, jest renta socjalna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Należy jednak pamiętać, że prawo do tej renty przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm).

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na temat renty socjalnej na naszym portalu.

Informacje o rencie socjalnej znajdzie Pani także na stronie internetowej ZUS.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas