Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

2 grupa - urlop

13.07.2015
Autor: jadwiga

Pracuję na 2 grupie z PFRON. Ile przysługuje urlopu z tego tytułu? Mam staż 30-letni.

Szanowna Pani,

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy (zwany również urlopem rehabilitacyjnym) w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Jednakże urlop, o którym mowa, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy osoba z niepełnosprawnością nabywa w całości (czyli w wymiarze 10 dni roboczych). Wykorzystanie dodatkowego urlopu przez osobę z niepełnosprawnością odbywa się na tej samej zasadzie, co wykorzystanie zwykłego urlopu. Uzyskanie uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez osobę z niepełnosprawnością skutkuje tym, że zwiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie Kodeksu Pracy.

Biorąc pod uwagę informacje podane przez Panią, że Pani staż pracy przekracza 10 lat i daje wymiar urlopu  26 dni, do tego dolicza się 10 dni urlopu dodatkowego, co daje w sumie 36 dni urlopu. Pracownik może skorzystać z tego przywileju, o ile przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością, która nabyła uprawnienie u danego pracodawcy, zachowuje do niego prawo, nawet jeśli podejmie inne zatrudnienie. Natomiast to, w jaki sposób zostanie spożytkowany dodatkiowy urlop, zależne jest wyłącznie od pracownika.

Podstawa prawna:
Art. 19. 1. Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas