Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wymiana karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

14.07.2015
Autor: Mariusz

Witam. Dlaczego posiadając ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany stopień: 05- R, 09-M, 10-N) wraz ze spełnieniem warunku do wydania karty (orzeczenie z 02.2014 do 02.2017 r.) w przypadku wymiany karty parkingowej osoby niepełnosprawnej muszę ponownie stanąć przed Powiatowym Zespołem (który już wcześniej ustalił moja niepełnosprawność) celem ustalenia stopnia niepełnosprawności do wydania karty?

Szanowny Panie,

Rozumiem rozżalenie, jednak karty parkingowe wydane do dnia 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Orzeczenia wydane przed tą datą nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Niestety, osoby posiadające umiarkowany stopnień niepełnosprawności muszą składać wniosek o wyznaczenie komisji orzekającej w celu uzyskania wskazania do karty parkingowej. Należy jednak pamiętać, że ponowne stawanie na komisji może oznaczać dla nas weryfikację naszego stanu zdrowia, jak i samego orzeczenia.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na naszym portalu internetowym w zakresie procedur wydawania karty parkingowej, a także z informacjami z naszej strony internetowej www.kartaparkingowa.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1446).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 z póź. zm.).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas