Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawa w pracy - stopień umiarkowany

29.07.2015
Autor: Ewa

Mam 18 lat, rozpoczynam pierwsza prace, mam lekkie porażenie mózgowe lewostronne, orzeczenie umiarkowane, proszę o uświadomienie mi praw w pracy, godziny i sprawy tego typu. Dziękuję.

Szanowna Pani,

Każdy pracownik podlega przepisom wynikającym z Kodeksu pracy. Osoba z niepełnosprawnością, podejmując zatrudnienie, może skorzystać dodatkowo z przysługujących jej praw, wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proszę jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek uwzględnienia przysługujących praw pracownikowi wówczas, jeśli zostanie mu przedstawione orzeczenie o niepełnosprawności.

Na naszym portalu w dziale Poradnik znajdzie Pani wykaz uprawnień wynikających z niepełnosprawności względem posiadanego stopnia i rodzaju. Zachęcam również do zapoznania się ww. ustawą, gdzie w rozdziale 4 wymienione są uprawnienia osoby niepełnosprawnej dotyczące:

  • czasu pracy,
  • dodatkowej przerwy w pracy,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowy (zwanego rehabilitacyjnym),
  • zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Na naszym portalu znajdzie też Pani artykuł nt. uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnością.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z póź.zm).


Z poważaniem

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas