Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny a stopień umiarkowany

15.07.2015
Autor: Anna

Dostałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy przysługuje mi zasiłek 153 zł? Gdzie mam się udać, aby go załatwić?

Szanowna  Pani,

Niestety, nie mamy od Pani kompletu informacji, aby kompleksowo odpowiedzieć na pytanie.

Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat, która nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zatem jeśli spełnia Pani ww. kryteria, należy zgłosić się do wskazanej jednostki zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w urzędzie miasta lub gminy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas