Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie chcą wydać dokumentacji medycznej

05.01.2016
Autor: Bolesław

Kto występuje o szpitalną dokumentację medyczną? Komisja lekarska do spraw orzekania o niepełnosprawności czy ja? Lekarka ze szpitala, pod której jestem opieką, nie wydała, twierdząc, że to komisja musi wystąpić!!!

Szanowny Panie,

Ustawa o prawach pacjenta reguluje m.in. zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Zapisy ww. ustawy gwarantują pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Dokumentacja medyczna może być również udostępniona m.in. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Komisja lekarska w PZON także może zwrócić się o udostępnienie dokumentacji medycznej, ale również i Panu dokumentacja powinna być również udostępniona.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas