Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ubezpieczenie

09.07.2015
Autor: Jakub

Witam. Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia. Jestem osoba niepełnosprawną. Chciałbym się dowiedzieć, jakie mam możliwości bycia "ubezpieczonym"? (oczywiście praca - to wiem - ale chodzi mi o alternatywna drogę/drogi). Będę wdzięczny za odpowiedź albo wskazówki, ew. kontakt do "kogoś" - osoba, instytucja. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Jeśli dobrze rozumiemy Pana pytanie, chodzi o ubezpieczenie zdrowotne?

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze każdy ma prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie. Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć m.in. na stronie NFZ.

Jeśli mieszka Pan w Polsce i nie jest Pan objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wówczas może Pan nabyć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, korzystając z tak zwanego "ubezpieczenia dobrowolnego".

W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ i wypełnić odpowiedni wniosek (jest dostępny na stronach NFZ). Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Osoba, która była nieubezpieczona powyżej trzech miesięcy przed objęciem ubezpieczeniem dobrowolnym, musi wnieść opłatę dodatkową. Jej wysokość jest uzależniona od czasu pozostawania bez ubezpieczenia - i tak jeśli np. przerwa w ubezpieczeniu wynosiła od trzech miesięcy do roku - opłata wynosi 20 proc. dochodów, przyjętych jako podstawa wymiaru składki. Ale jeśli ten okres wynosił od 5 do 10 lat - opłata wynosi 150 proc. dochodów, przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.

Po zawarciu umowy, należy udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby złożyć właściwe druki ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas