Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi 1 grupa inwalidzka żołnierz zawodowy

06.07.2015
Autor: mariokempes71

Jakie przysługują ulgi?

Szanowny Panie,

Niestety, nie podał Pan wielu istotnych informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. Przede wszystkim nie wiemy, kiedy i przez jaką instytucję zostało wydane orzeczenie. Jeśli uzyskał Pan orzeczenie wydane po 1997 r. na podstawie Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, to ww. akt prawny reguluje Pana uprawnienia. Wszelkie informacje o ulgach i uprawnieniach powinien Pan uzyskać w organie wydającym orzeczenie.

Gdyby chciał Pan natomiast korzystać z ulg i uprawnień, wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, np. uprawnienia do karty parkingowej, to powinien Pan uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawane są przez Miejskie/Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Więcej informacji o orzeczeniu do celów pozarentowych znajdzie Pan na naszym portalu.

W razie dalszych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Centrum Integracja, nr tel.: 22 831 85 82.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas