Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

06.07.2015
Autor: Dawid

Czy od 16. roku życia do 18. należy się na stopniu umiarkowanym świadczenie pielęgnacyjne? Jeżeli w wieku 18 lat dostałem stopień umiarkowany po 2-letnim staraniu się o niego (odwoływanie do sądu i komisje), należy się świadczenie pielęgnacyjne czy co? Chorobę mam stwierdzoną od urodzenia do końca życia.

Szanowny Panie,

Z tytułu posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może Pan otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków, wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek jest wypłacany jest w kwocie 153 zł. Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym znajdzie Pan na naszym portalu.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki. Więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajdzie Pan na naszym portalu.

Jeśli ma Pan ukończone 18 lat, może wystąpić Pan też wystąpić do ZUS o przyznanie renty socjalnej. Więcej informacji o rencie socjalnej znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas