Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa - odwołanie

21.07.2015
Autor: Basia

Witam, mam pytanie, czy mogę odwołać się od decyzji orzeczenia córki, która miała komisję 1 czerwca 2015 r.? Córce przyznano wszystkie możliwe punkty na tak, oprócz karty parkingowej - wcześniej ją miała. Córka ma 12 lat, ma porażenie mózgowe, słabo widzi, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Żeby mogła chodzić, bierze zastrzyki, tzn. toksynę botulinową co 3 miesiace, dość często się przewraca, trzeba trzymać ją za rękę. Niestety, lekarka na komisji nie interesowała się, jak córka chodzi, tylko dlaczego ma zeza, nawet dziecko się nie rozbierało, nie odwoływałam się od decyzji z orzeczenia, ponieważ byłam z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym. Mam pytanie, czy teraz nie jest za późno? Dziękuje za odpowiedź. Dodam, że przyznali mi świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Sama nie jest w stanie dojechać do szkoły, to dla niej się zapożyczyłam i kupiłam auto, by móc podwozić ją pod samą szkołę.

Szanowna Pani,

Jeżeli orzeczenie, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy, jeżeli w naszym odczuciu zaszła jakaś nieprawidłowość podczas trwania komisji lub orzeczenie nie odzwierciedla obecnego stanu choroby, samodzielnego funkcjonowania, poruszania się itp., wnioskodawca powinien w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie.

Następnie Powiatowy Zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu Powiatowy Zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas