Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika

02.07.2015
Autor: Iwona

W związku ze zmianami w prawie odnośnie przyznawania kart parkingowych stanęłam ponownie na komisji. Lekarz orzecznik pozbawił mnie prawa do karty parkingowej, mimo iż w orzeczeniu jestem osobą niepełnosprawną w st. umiarkowanym /05-R i 02-P/. Złożyłam odwołanie od tego orzeczenia, które zostało przesłane do Zespołu Wojewódzkiego w Łodzi. Czy w związku z powyższym na czas ponownego rozpatrzenia mojego odwołania mam prawo do korzystanie z karty parkingowej wcześniej mi przyznanej?

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami, wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. były ważne do 30 czerwca 2015 r. Zatem jeśli Pani karta parkingowa była wydana przed 1 lipca 2014 r., to utraciła ważność i nie może się Pani nią posługiwać. Ww. przepisy jasno określają, kto może otrzymać nową kartę parkingową. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej. Zatem dopóki nie będzie Pani miała prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie może Pani złożyć wniosku o wydanie karty parkingowej.

Wiecej o zmianach w systemie kart parkingowych przeczytać można na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas