Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odebranie prawa jazdy

07.12.2015
Autor: Arek

Witam, czy osobie niepełnosprawnej w st. umiarkowanym ze schorzeniami specjalnymi można odebrać jakoś ustawowo prawo jazdy?

Szanowny Panie,

Nie podał Pan szczegółów dotyczących sprawy, dlatego nie jestem w stanie odnieść się dokładnie do zadanego pytania i moja odpowiedz będzie bardzo uogólniona.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością otrzymała prawo jazdy pomimo występującej niepełnosprawności, oznacza to, że spełniła wymogi dotyczące badań lekarskich, uzyskała pozytywne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, ukończyła kurs prawa jazdy oraz pozytywnie zdała egzamin teoretyczny i praktyczny. Z samego faktu posiadania niepełnosprawności nie można odebrać prawa jazdy. Jednakże istnieją inne powody, z powodu których grozi czasowe lub stałe odebranie uprawnień do kierowania pojazdami, np.:

  • przekroczenie dostępnego limitu punktów,
  • jeżeli istnieje podejrzenie, że dokument jest podrobiony lub przerobiony oraz gdy stopień zniszczenia nie pozwala na prawidłowe odczytanie danych w nim zawartych,
  • w sytuacji, gdy wykroczenie lub przestępstwo drogowe popełnione przez kierowcę zostanie ukarane zakazem prowadzenia pojazdów. Podejrzenie takie występuje m.in. w sytuacji nieudzielenia pomocy ofierze wypadku lub niepodjęcia reakcji na sygnały policyjne nakazujące zatrzymanie pojazdu,
  • jazda pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego (w tym leków, które mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdem),
  • zły stan zdrowia.

Sytuacja, o którą Pan pyta, można rozpatrywać pod kątem wymienionego powyżej złego stanu zdrowia, zażywania leków, które mogą wpływać na zdolność psychofizyczną w kierowaniu pojazdem, oraz omdlenie, które może wynikać z posiadanego schorzenia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością posiada schorzenie specjalne, którym jest np.: epilepsja (06-E), to w takiej sytuacji osoba ta nie powinna była zostać dopuszczona do kursu prawa jazdy. Z tego względu, że jest to schorzenie nieprzewidywalne, w zakresie czasu wystąpienia, długości trwania napadu, jak i niemożliwości pełnej kontroli psychofizycznej nad ciałem, a tym bardziej kierowanym pojazdem. Sytuację zdrowotną kontroluje się w przypadku przedłużania ważności dokumentu oraz odzyskiwania lub ponownego wyrabiania uprawnień. Dyskwalifikujące dla kierowcy są m.in.:

  • choroby prowadzące do omdleń,
  • poważne schorzenia narządów wzorku,
  • negatywny wynik badania psychologicznego.

W przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych prawo jazdy albo nie zostanie wydane (gdy było odebrane za punkty lub w wyniku wyroku sądowego), albo kierowca zostanie zobligowany do jego zwrotu (gdy badanie miało przedłużyć ważność dokumentu).

Sytuację zawsze należy rozpatrywać indywidualnie oraz brać pod uwagę dobro i bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników drogi. Dlatego wystrzegajmy się ryzyka na drodze. Natomiast jeśli sytuacja została niezawiniona przez nas, a prawo jazdy zostało odebrane lub zatrzymane bezpodstawnie, egzekwujmy swoje prawa.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas