Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak wykazać formalnie, że samochód jest dostosowany?

31.01.2016
Autor: Andrzej

Zgodnie z rozporządzeniem z 2014 r. poz. 1727, w załączniku nr 4, tabela 4 widnieje jako wpis w dowodzie rejestracyjnym „przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych”. Czy ów wpis dotyczy pojazdu inwalidy przystosowanego do jego potrzeb? Pytam dlatego, że w wydziałach komunikacji, na stacjach diagnostycznych i w powiatowych zespołach orzekajacych o niepełnosprawności twierdzą, ze samochód przerobiony dla celów niepełnosprawności nie wymaga żadnych wpisów do dowodu rejestracyjnego, nie jest też anallizowany przy rocznych przeglądach pod tym kątem, to jak podczas kontroli służb leśnych wykazać formalnie, że samochód jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawności? Bo tylko wówczas można wjeżdżać do lasu, nie stosując się do ogólnego zakazu wjazdu pojazdami silnikowymi. Nadleśnictwa nie honorują kart parkingowych, jeśli brak jest przystosowania samochodu do potrzeb inwalidztwa.

Szanowny Panie,

Odwołując się do zadanego pytania, ma Pan rację twierdząc, że samochód dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej nie wymaga żadnych dodatkowych wpisów w dowodzie rejestracyjnym.

Zgodnie z Ustawą o lasach (art. 29. 1), ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Zatem zgodnie ww. przepisem osoba niepełnosprawna ma prawo poruszać się pojazdem silnikowym (w Pana przypadku samochodem przystosowanym do Pana potrzeb) po terenie leśnym drogami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi. Ustawa o lasach nie określa, w jaki sposób pojazd silnikowy musi być dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Jak również nie ma adnotacji o wpisie w dowodzie rejestracyjnym mówiącym o takowym dostosowaniu ani jego rodzaju.

Dodatkowo, karta parkingowa, potwierdza uprawnienia do korzystania nie tylko z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) ale również do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

  • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
  • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
  • B-3a zakaz wjazdu autobusów
  • B-4 zakaz wjazdu motocykli
  • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
  • B-35 zakaz postoju
  • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
  • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
  • B-39 strefa ograniczonego postoju

Wymienione znaki, np. zakaz ruchu, spotykamy niejednokrotnie na drodze wjazdowej do lasu. Jednak osoba z niepełnosprawnością przy zastosowaniu szczególnej ostrożności posiadając kartę parkingową, może nie zastosować się do zakazu wjazdu w celu ułatwienia dotarcia do miejsca docelowego i zaparkowania pojazdu w dogodnym miejscu, oczywiście nie kolidującego z ruchem innych pojazdów. Służby nadleśnictwa muszą honorować kartę parkingową, jako dokument potwierdzający fakt, że danym samochodem porusza się osoba niepełnosprawna.

Jeżeli służby leśne wystawią mandat, nie uwzględniając powyższych uprawnień osoby niepełnosprawnej, ma Pan prawo omówienia przyjęcia mandatu, wówczas służby złożą wniosek o ukaranie do właściwego sądu. W takiej sytuacji zalecałabym skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej, określającej dalszą ścieżkę postepowania w precedensowej sytuacji.

Należy pamiętać o tym, że nie wolno wjeżdżać do lasu, jeśli nadleśnictwo ogłosiło zakaz wjazdu ze względu na zagrożenie pożarowe, odstrzał zwierzyny łownej, nagonkę, wycinkę drzewa. Wówczas nawet karta parkingowa nie uchroni Pana przed mandatem.

Polecam również ciekawy artykuł na naszym portalu, dotyczący uprawnień, jakie daję karta parkingowa.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas