Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dokumentacja medyczna

02.07.2015
Autor: Jerzy

W 1958 roku zachorowałem na paraliż dziecięcy. Leczenie, pobyt w szpitalu zostało zakończone w 1965 roku. Od tej pory nie przebywałem w żadnej placówce służby zdrowia w związku ze swoim inwalidztwem i nie posiadam żadnej dokumentacji medycznej związanej ze swoim schorzeniem. Jakie dokumenty powinienem złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, celem uzyskania grupy inwalidzkiej do karty parkingowej?

Szanowny  Panie,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, osoby, które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, mogą rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się. Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa do Miejskiego/Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia i może być wystawione przez dowolnego lekarza specjalistę),
  3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np. historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Natomiast informacje o zasadach przechowywania dokumentacji medycznej może Pan zaleźć na stronie internetowej Kartaparkingowa.pl.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas