Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop dodatkowy

02.07.2015
Autor: Agnieszka

Czy prawo do urlopu dodatkowego nabywa się każdorazowo po otrzymaniu wymaganego stopnia niepełnosprawności? Jako pierwszy otrzymałam stopień umiarkowany na kilka lat, następnie przez dwa lata miałam stopień lekki i nie skorzystałam z możliwości odwołania, po czym ponownie dostałam stopień umiarkowany na cztery lata? Czy w tej sytuacji dodatkowy urlop będzie mi się należał dopiero po roku, czy od razu? Drugie pytanie - czy przerwy w zatrudnieniu mają na to wpływ? Czy okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców zlicza się do uzyskania uprawnienia do urlopu dodatkowego?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 19 Ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

W opisanej sytuacji, zgodnie z interpretacją uzyskaną w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, nie musi Pani przepracować roku, by uzyskać prawo do 10-dniowego urlopu dodatkowego, ponieważ prawo to nabyła Pani już wcześniej, posiadając orzeczenie o stopieniu umiarkowanym. Zatem prawo do urlopu dodatkowego przysługuje Pani od razu.

Zgodnie z ww. przepisami, prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. W tym czasie osoba ta nie musi pracować u jednego pracodawcy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas