Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sarkoidoza II stopnia a orzeczenie

03.07.2015
Autor: kamil

Czy chorując na sarkoidozę mogę ubiegać się o niepełnosprawność? Gdzie się udać, jakie poczynić kroki w kierunku pozyskania odpowiedniego zaświadczenia!!

Szanowny Panie,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzekania o niepełnosprawności:

  1. Orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny - podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny - podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.
  2. Orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest przez Miejski/Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.,
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie ma sformułowanego wprost katalogu schorzeń uprawniających do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dlatego należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i poczekać na wydanie orzeczenia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas