Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informowanie pracodawcy o niepełnosprawności

07.07.2015
Autor: Marta

Czy osoba posiadająca drugi stopień niepełnosprawności ma obowiązek informowania swojego przyszłego pracodawcę o tym, że posiada taki dokument o niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawiera zapisów, na mocy których pracownik posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności byłby zobligowany do informowania pracodawcy o posiadanym orzeczeniu. Korzystanie z uprawnień pracowniczych, wynikających z ww. ustawy, jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika.

Jednakże w Kodeksie pracy jest zapis uprawniający pracodawcę do żądania od pracownika podania informacji, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także innych danych osobowych pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. W tej kategorii mieści się również informacja o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do pracownika. Osoba z niepełnosprawnością, nie zgłaszając faktu posiadania orzeczenia, nie ponosi z tego tytułu konsekwencji.

Warto jednak zuważyć, że koniecznie należy przedstawić lekarzowi medycyny pracy pełną informację dotyczącą stanu zdrowia, ponieważ na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy podczas badań wstępnych pracownik jest dopuszczony do stanowiska pracy. Zatajenie przed lekarzem medycyny pracy informacji o niepełnosprawności może mieć negatywne skutki dla pracownika.

Więcej na temat dwóch stron medalu w kontekście informowania lub nie pracodawcy o niepełnosprawności przeczyta Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas